Stasjon på Bjørkelangen

Stasjon på Bjørkelangen

Den naturlige plassering av stasjon på Bjørkelangen, slik det allerede var skissert i tidligere nevnte Høyhastighetsutredning 2012, er i tilknytning til rv. 170. Som nevnt blir det her innfartsparkering, og mulighet for sidespor for godstransport.

Selv om det er langt fram enda, tenkes det allerede på matebussopplegg fra Aurskog, Setskog/Rømskog, Hemnes/Løken og internt på Bjørkelangen.

Med stopp på Bjørkelangen for regiontog hver time hver vei, vil bare de 10- 15.000 bedrifter fra svenskegrensen til Karlstad representere nye interessante arbeidsplasser med en reisetid som er kortere enn til Oslo i dag.

Dessuten har Karlstad et omfattende utdanningstilbud gjennom sitt universitet og høyskole. Karlstad har for øvrig ca. 60.000 innbyggere.

Adresse

Oslo-Sthlm under 3 timer as

C/O Høland og Setskog Sparebank

Postboks 54

1940 Bjørkelangen

Om oss

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet
Oslo-Sthlm under 3 timer AS.
Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo-Sthlm 2.55 AB.