Selskapet og interessentene

Selskapet

Det norske selskapet Oslo-Sthlm under 3 timer AS ble etablert i mars 2020, og har foreløpig med som aksjonærer/sponsorer/støttespillere og samarbeidspartnere,  kommuner, banker, næringsliv lokalt og store selskaper som Storebrand og Berg-Hansen Reisebureau samt hovedorganisasjonen Virke. Det arbeides med å få med flere potensielle samarbeidspartnere som har flagget interesse. Selskapet er non-profit, og skal ikke utdele utbytte.

Prosjektselskap

Hva er et prosjektselskap i denne forbindelse? samferdselssammenheng avdekkes stadig nye utbyggingsbehov, drevet av offentlige og/eller private initiativ. Det kan være baner, veier luftfart m.v. Før slike utbyggingsbehov kommer inn i offentlige planer må prosjektene modnes – og utredes på forskjellige nivåer. Her kommer prosjektselskapet inn, som katalysator, for å få prosjektet konkretisert – gjennom foreløpige utredninger, analyser og mulighetsstudier, nærmest som forprosjekter, før man kommer inn i offentlig og mer forpliktende planer. Initiativtagere til et prosjektselskap kan være offentlige organer, regioner, fylker, kommuner, private organisasjoner og selskaper – eller en kombinasjon av alle disse. Ofte har et prosjektselskap relativt kortvarig liv, noen år, til prosjektet er kommet på skinner.

PROSJEKTSELSKAP

Hva er et prosjektselskap i denne forbindelse?

I samferdselssammenheng avdekkes stadig nye utbyggingsbehov, drevet av offentlige og/eller private initiativ. Det kan være baner, veier luftfart m.v. Før slike utbyggingsbehov kommer inn i offentlige planer må prosjektene modnes – og utredes på forskjellige nivåer. Her kommer prosjektselskapet inn, som katalysator, for å få prosjektet konkretisert –  gjennom foreløpige utredninger, analyser og mulighetsstudier, nærmest som forprosjekter, før man kommer inn i offentlig og mer forpliktende planer.

Intiativtagere

Initiativtagere til et prosjektselskap kan være offentlige organer, regioner, fylker, kommuner, private organisasjoner og selskaper – eller en kombinasjon av alle disse. Ofte har et prosjektselskap relativt kortvarig liv, noen år, til prosjektet er kommet på skinner, f.eks. er kommet inn i Nasjonal Transportplan (NTP).

Adresse

Oslo-Sthlm under 3 timer as

C/O Høland og Setskog Sparebank

Postboks 54

1940 Bjørkelangen

Om oss

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet
Oslo-Sthlm under 3 timer AS.
Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo-Sthlm 2.55 AB.