Positive virkninger av bedre kommunikasjon for arbeidsplasser og næringsliv i regionen

Dokumentasjon

Dokumentasjon om at bedre kommunikasjonsløsninger – både jernbane, veg, fly, bredbånd m.v. – har positive virkninger for utvikling av nye arbeidsplasser og ny næring i distriktene, er overveldende. Det finnes et solid empirisk grunnlag for å underbygge dette, både i Norge og internasjonalt. På denne siden legger vi ut tilfanget av litteratur som interesserte kan lese seg opp på.

Adresse

Oslo-Sthlm under 3 timer as

C/O Høland og Setskog Sparebank

Postboks 54

1940 Bjørkelangen

Om oss

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet
Oslo-Sthlm under 3 timer AS.
Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo-Sthlm 2.55 AB.