Skandinavias mest lønnsomme jernbaneprosjekt

Lønnsomhet og samfunnsøkonomisk nytte

Det svenske prosjektselskap Oslo-Sthlm 2.55 AB fikk i 2018 gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse (Sweco 2018) som viser at jernbaneprosjektet Oslo – Stockholm, basert på beregninger i rapporten, sannsynligvis er Skandinavias mest lønnsomme samferdselsprosjekt.

Prosjektet innebærer dobbeltspor hele veien, og med nybygd linje mellom Lillestrøm og Arvika, og Kristinehamn og Ørebro. Øvrige strekninger følger i store trekk dagen trase i Sverige, som skal oppgraderes, samt Oslo – Lillestrøm i Norge.

Totalpris på prosjektet er i 2018 beregnet til SEK 55 milliarder. Av dette er kostnadene for Lillestrøm – Arvika SEK 19 milliarder, hvorav SEK 12 milliarder ligger på norsk side. Det som er mer interessant, er den samfunnsmessige nytten prosjektet gir, i følge SWECO-rapporten SEK 67 milliarder – og med større nytte – SEK 34 milliarder – på norsk side.

Finansieringen av prosjektet skal skje gjennom konsesjonsmodellen, som er kjent fra Nordsjøen, og et internasjonalt konsortium av ca. 20 større internasjonale selskaper har meldt sin klare interesse for prosjektet. Erfaringer fra større jernbaneprosjekter på det europeiske kontinent viser tilsvarende positive tall for lønnsomhet, spesielt i Frankrike og Spania.

Lokale nyttevurderinger

Dobbeltsporet muliggjør i tillegg til hovedsporet regionbaner og lokalbaner på deler av strekningene mellom Oslo og Stockholm. Avhengig av trafikken kan det ligge an til mange avganger, begge veier, f.eks. mellom Oslo/Lillestrøm og Arvika/Karlstad. Fra Bjørkelangen til Oslo vil det ta ca. 20 minutter, og til Karlstad ca. 40 minutter.

Arbeidspendlere til Lillestrøm og Oslo vil spare 35 – 55 minutter hver vei, daglig. En halvtimes reisebesparelse for 10.000 mennesker vil ha en samfunnsøkonomisk verdi på 20 mill.kr. pr. dag. Prognoser viser at det med befolkningsgrunnlaget mellom Oslo og Stockholm på 3.5 mill. mennesker, med store bedrifter og mange forsknings- og utdanningsinstitusjoner underveis, vil øke trafikkgrunnlaget for den nye jernbanen.

For Aurskog-Høland Kommune vil det bety behov for 20% flere nye boliger enn forutsatt. For å unngå at Aurskog-Høland blir en sovekommune vil det være viktig med nye arbeidsplasser, industri, kultur- og handelstilbud. Prisene på bolig vil mest sannsynlig øke. Den nye banen vil bety nye næringsutviklingssoner langs banen både i Sverige og Norge. Erfaringene fra tilsvarende infrastrukturprosjekter internasjonalt i Europa viser betydelig næringsutvikling og utbygging, særlig på strekninger hvor det i utgangspunktet er begrenset utviklet næringsvirksomhet.

Ny større arbeidsmarkedsregioner i Sverige vil bety bedre arbeidsmuligheter også for nordmenn, ved siden av utvidet kompetanse og utdanningsnivå gjennom tilbudene, spesielt i Karlstadområdet. Bedre og flere nettverk i samspill mellom utdanning, næringsliv og offentlig virksomhet, vil forsterke effekten. Prognoser viser at godstrafikk østfra blir fordoblet innen 2040. Oppgradering av Kongsvingerbanen og ny trase via Bjørkelangen vil møte det nye transportbehovet.

Klimamessig, ved å flytte passasjertrafikk og gods fra fly eller vei til bane, vil gi en årlig besparelse  på Co2-utslipp tilsvarende 60.000 tonn pr. år. Derfor er også dette prosjektet det viktigste og mest bærekraftige bærekraftige enkelttiltak med svært gode miljøvirkninger som ledd i det grønne skiftet.

LOKALE NYTTEVURDERINGER

Dobbeltsporet muliggjør regionbaner og lokalbaner på deler av strekningene mellom Oslo og Stockholm. Avhengig av trafikken kan det ligge an til mange avganger, begge veier, f.eks. mellom Oslo/Lillestrøm og Arvika/Karlstad.
Fra Bjørkelangen til Oslo vil det ta ca. 20 minutter, og til Karlstad ca. 45 minutter.
Arbeidspendlere til Lillestrøm og Oslo vil spare 35 – 55 minutter hver vei, daglig. En halvtimes reisebesparelse for 10.000 mennesker vil ha en samfunnsøkonomisk verdi på 20 mill.kr. pr. dag. Prognoser viser at det med befolkningsgrunnlaget mellom Oslo og Stockholm på 3.5 mill. mennesker, med store bedrifter og mange forsknings- og utdanningsinstitusjoner underveis, vil øke trafikkgrunnlaget for den nye jernbanen.f

AURSKOG-HØLAND

For Aurskog-Høland Kommune vil det bety behov for 20% flere nye boliger enn forutsatt. For å unngå at Aurskog-Høland blir en sovekommune vil det være viktig med nye arbeidsplasser, industri, kultur- og handelstilbud. Prisene på bolig vil mest sannsynlig øke.

Ny større arbeidsmarkedsregion på svensk side vil bety bedre arbeidsmuligheter også for nordmenn, ved siden av utvidet kompetanse og utdanningsnivå gjennom tilbudene, spesielt i Karlstadområdet. Bedre og flere nettverk i samspill mellom utdanning, næringsliv og offentlig virksomhet, vil forsterke effekten. 

KLIMA

Klimamessig, ved å flytte passasjertrafikk og gods fra fly eller vei til bane, vil gi en årlig besparelse  på Co2-utslipp tilsvarende 60.000 tonn pr. år. Derfor er også dette prosjektet det viktigste og mest bærekraftige enkelttiltak med svært gode miljøvirkninger som ledd i det grønne skiftet.

Adresse

Oslo-Sthlm under 3 timer as

C/O Høland og Setskog Sparebank

Postboks 54

1940 Bjørkelangen

Om oss

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet
Oslo-Sthlm under 3 timer AS.
Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo-Sthlm 2.55 AB.