Skandinavias mest lønnsomme
og klimavennlige samferdselsprosjekt

Dette er en hjemmeside for det norske
prosjektselskapet Oslo- Sthlm under 3 timer AS

Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo – Sthlm 2.55 AB, og disse selskapene samarbeider på hver sin side av grensen om prosjektet.

Målsettingen for selskapene er ønsket om å få etablert en ny jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm som i tidsforbruk kan halvere reisetiden i forhold til dagens tilbud.

Studier viser at hvis reisetiden kommer under 3 timer, vil det være en klimamessig og bærekraftig løsning med stor økonomisk samfunnsnytte – et velegnet prosjekt i «det grønne skiftet».

Det svenske selskapet Oslo – Sthlm 2.55 AB ble etablert i 2017.
Det norske selskapet Oslo-Sthlm under 3 timer AS ble etablert i mars 2020. Selskapet er non-profit, og skal ikke utdele utbytte.

Hovedsponsorer

Sponsorer

OM OSS

Oslo- Sthlm under 3 timer AS

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet Oslo- Stlm under 3 timer AS. Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo- Sthlm 2.55 AB, og disse selskapene har inngått en samarbeidsavtale. 

50%

Vår mål

Målsettingen for selskapene er ønsket om å få etablert en ny jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm som i tidsforbruk kan halvere reisetiden til dagens tilbud.

3,0 T

Grønnere fremtid

Studier viser at hvis reisetiden kommer under 3 timer, vil det være en klimamessig og bærekraftig løsning med stor økonomisk samfunnsnytte – et velegnet prosjekt i «det grønne skiftet»

2020

Et samarbeid

Det svenske selskapet Oslo – Sthlm 2.55 AB ble etablert i 2017, og hadde 3 län (fylker), og 3 kommuner som aksjonærer, men helt nytt (febr. 2020), er at Stockholms Kommun også har sluttet seg til selskapet.

Skandinavias mest lønnsomme jernbaneprosjekt

Målsettingen for selskapene er ønsket om å få etablert en ny jernbane forbindelse mellom Oslo og Stockholm som i tidsforbruk kan halvere reisetiden i forhold til dagens tilbud. Les mer om prosjektet på linkene under.

PROSJEKTET

BANE- OG TOGTYPER

Jernebaneprosjektet Oslo – Stockholm dreier seg om en dobbeltsporet jernbane, som går via Lillestrøm, Bjørkelangen, Arvika, Karlstad, rebro til Stockholm, en strekning på ca. 400 km, som bruker under 3 timers reisetid. Strekningen Lillestrøm – Arvika blir en helt ny bane, likedan fra Kristinehamn til rebro. Det legges ikke opp til….

NYTTEVIRKNINGENE

SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE

Vår svenske «søsterselskap Oslo- Sthlm 2.55 AB» fikk i 2018 gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse (Sweco 2018) som viser at jernbaneprosjektet Oslo – Stockholm, basert på beregninger i rapporten, sannsynligvis er Skandinavias mest lønnsomme samferdselprosjekt. Prosjektet innebærer dobbeltspor hele veien, og med nybygd…

Våre siste nyheter

RAPPORT

21.Februar 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DOKUMENTASJON

21.Februar 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RAPPORT

21.Februar 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

DOKUMENTASJON

21.Februar 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

BILDE 1 

TEKST 1

BILDE 1 

TEKST 1

BILDE 1 

TEKST 1

BILDE 1 

TEKST 1

Adresse

Oslo-Sthlm under 3 timer as

C/O Høland og Setskog Sparebank

Postboks 54

1940 Bjørkelangen

Om oss

Dette er en hjemmeside for det norske prosjektselskapet
Oslo-Sthlm under 3 timer AS.
Det er etablert et tilsvarende prosjektselskap på svensk side, Oslo-Sthlm 2.55 AB.